Articol si in limba: Engleză

Ce este un Cluster?

Michael Porter este considerat astăzi „Spiritus Rector” al politicii economice bazate pe dezvoltarea clusterelor şi cel care a formulat următoarea definiţie:

Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, maşini şi servicii, sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval către diverse canale de distribuţie şi clienţi şi lateral către producători de produse complementare şi către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri comune. În sfârşit, unele clustere includ instituţii guvernamentale şi de alte tipuri – precum universităţi, agenţii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională şi patronate – ce asigură instruire specializată, educaţie, informaţie, cercetare şi suport tehnic. (Porter M. , 1998).

Efectul de Cluster

EFECTUL DE CLUSTER poate fi perceput mai ușor în orice aglomerare urbană, unde, cele mai multe tipuri de unități comerciale vor tinde, în mod spontan, să se grupeze pe categorii. Spre exemplu, magazinele de încălțăminte (sau cele de îmbrăcăminte) sunt rareori izolate de concurența lor. De fapt, se întâmplă deseori ca acestea să populeze străzi întregi.
Efectul de cluster este similar cu (dar nu la fel ca) efectul de rețea. Similitudinea constă în faptul că preferințele de preț independente, atât ale pieței cât și a participanților săi se bazează pe percepția fiecaruia asupra celuilalt, mai degrabă decât pe  idea că piața este pur și simplu suma acțiunilor tuturor participanților săi, așa cum se întâmplă de obicei. Așadar, constituind un efect mai mare decât suma cauzelor sale, și pe măsură ce se produce spontan, efectul de cluster este un exemplu observabil de apariție a dezvoltării.