Articol si in limba: Engleză

Asociația Clusterul De Turism Banat

Clusterul turistic este o concentrare geografică de companii și instituții interconectate prin activități de turism. Obiectivul unui cluster turistic este de a mobiliza companiile care, în general lucrează independent, în crearea, valorificarea și promovarea cu succes a produsului turistic intr-o regiune.

În acest sens premisele dezvoltării clusterelor în turism presupun:

  • —Existența intreprinderilor competitive
  • —Amplasarea geografică favorabilă, potențial natural, tradiții culturale, gastronomie, sinceră ospitalitate
  • —Partenerii cheie sunt concentrați în preajmă
  • —Diversitatea mare a partenerilor
  • —Existența legăturilor formale și neformale între partenerii clusterului

—

UN CLUSTER ÎN TURISM ESTE ASOCIAT CU UN PRODUS TURISTIC ȘI O DESTINAȚIE TURISTICĂ